Vyhledávání

Kontakt

JAMBOR - Uhelné sklady

Sídlo společnosti:
JAMBOR - Uhelné sklady, s.r.o. IČO: 26097516
Fügnerova 694, 390 02 Tábor

+420 381252088

Jambor.uhli@seznam.cz

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Vítejte na webové prezentaci společnosti JAMBOR - Uhelné sklady, s.r.o.

Naše společnost s tradicí od roku 1993 Vám nabízí velmi kvalitní uhlí - koks, hnědé uhlí (ořech-kostka), brikety, černé uhlí (ořech-kostka) z Ostravsko-karvinského revíru OKD. Jako další palivo nabízíme upravené palivové dříví nařezaná metrová polena, řezané špalky a odřezky v pytlích. Na našich pobočkách najdete také certifikované stavební písky a drtě. Veškerý u nás zakoupený topný nebo jiný materiál vám doručíme složíme dopravníkem přímo do vašich sklepů.

Uhlí a jeho široké využití

Uhlí je dodnes nejvýznamnějším pevným palivem a jedním z nejvýznamnějších zdrojů elektrické energie. V České republice se z uhlí získává přibližně polovina veškeré vyrobené elektřiny. Podobně je tomu například i v USA, zatímco v celosvětovém měřítku se uhlí podílí na produkci elektřiny asi čtyřiceti procenty.Navzdory nedávnému zatracování této suroviny v budoucnosti energetický význam uhlí ještě vzroste. Jeho zásoby se totiž odhadují na nejméně 200 až 300 let, zatímco zásoby ropy na pouhých 40 až 50 let a uranu na přibližně jedno století. Již dnes existují technologie, které dokáží přeměnit uhlí na tekutá či plynná ekologicky šetrná paliva se všemi přednostmi ropných produktů, avšak bez jejich nectností, zejména negativního vlivu na životní prostředí.

 

 

Koksovatelné uhlí a koksování

Výroba koksu propojuje těžbu uhlí s výrobou železa a má významný podíl na odbytu uhlí. Koks se v hutnictví nepoužívá jen jako palivo. Je především redukčním činidlem, které se účastní chemických reakcí při přeměně surové rudy na železo. V souvislosti s omezováním produkce železa došlo i k útlumu výroby koksu. Současná světová poptávka po železu však dává opět příznivé podmínky pro rozvoj koksárenství.

Co je to vlastně koks?

Koks je pevný uhlíkatý zbytek vyrobený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách kolem 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké oleje a svítiplyn. Má vynikající výhřevnost 29,6 MJ/kg, v metalurgii jsou významné ale i jeho další vlastnosti, především vysoký podíl uhlíku a málo nečistot.
Díky vysoké výhřevnosti, příznivému obsahu spalin (při hoření vzniká prakticky jen oxid uhličitý) a nízké prašnosti je koks také jediným palivem povoleným i v centrech měst.Ve světě i na Ostravsku se při výrobě železa jako zdroj tepla a redukční činidlo původně používalo dřevěné uhlí. Uhelný koks jej začal nahrazovat v první polovině 19. století.
Zajímavostí je, že koks vzniká i při zpracování ropy (tzv. petrolejářský koks), kvůli velkému podílu nečistot je však pro výrobu železa nevhodný.