Vyhledávání

Kontakt

JAMBOR - Uhelné sklady

Sídlo společnosti:
JAMBOR - Uhelné sklady, s.r.o. IČO: 26097516
Fügnerova 694, 390 02 Tábor

+420 381252088

Jambor.uhli@seznam.cz

Černé uhlí

Černé uhlí

Černé uhlí z OKD a.s.

OKD a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl i v dalších odvětvích.

Druh Zrnitost Výhřevnost (Qir) Obsah popela (Ad) Obsah síry (Std)
Černé uhlí oř1 30 -50 mm 30,19 MJ/kg 6,50 % 0,70 %
Černé uhlí kusy 50 -200 mm 30,48 MJ/kg 6,50 % 0,70 %

www.okd.cz/files/dokums_raw/Katalog_uhli_a_koksu_0712.pdf

www.khw.pl/oferta/sortyment_wegla.html